Društvo za biodinamično kmetovanje

Nabiranje regratovih cvetov za preparat