Društvo za biodinamično kmetovanje

 Nabiranje regratovih cvetov za preparat